چند سال باید بگذره؟؟؟؟؟

چیزی نمیتونم بگم                     قراره از من بگذری

چیزی نگو میفهممت                  باید ازین خونه بری

چند سال از امشب بگذره           تا من فراموشت کنم

تا با یه دریا تو خودم                  خاموش خاموشت کنم

تنهاییامو بعد از این                   با قلب کی قسمت کنم

واسه فراموش کردنت              باید به چی عادت کنم

تو باید از من رد بشی               من باید از تو بگذرم

کاری نمیتونم کنم                    باید بیفتی از سرم

بعد از تو باید با خودم                تنهای تنها سر کنم

یک عمر باید بگذره                   تا امشبو باور کنم

چند سال از امشب بگذره       تا من فراموشت کنم

تا با یه دریا تو خودم                  خاموش خاموشت کنم

تنهاییامو بعد از این                   با قلب کی قسمت کنم

واسه فراموش کردنت              باید به چی عادت کنم

تو باید از من رد بشی               من باید از تو بگذرم

کاری نمیتونم کنم                    باید بیفتی از سرم

بعد از تو باید با خودم                تنهای تنها سر کنم

یک عمر باید بگذره                   تا امشبو باور کنم

چند سال از امشب بگذره       تا من فراموشت کنم

چیزی نمیتونم بگم

دلم به حاله دلم میسوزه  خیلی درد داره این دلم خداجون


 / 0 نظر / 39 بازدید