دوباره عاشقی

دیگه فهمیدم که بازم میشه عاشق شد

دیگه فهمیدم که همیشه باید عاشق بود

تویه هر رابطه باید عاشق بود

تا اون رابطه به یه جایه قشنگ برسه

اونوقته که میشه واسه باهم بودن یا نبدون تصمیم گرفت

اونوقته که اگه باهاش موندی تا ابد میمونی

اگه ترس از عشق قبلی باشه

اگه ترس از عاشق نشدن باشه

همه چیز خراب میشه

این ترس نابود میکنه هرچیزی که باید درست بشه

دیگه فهمیدم که باید نبودن رو قبول کرد

باید باور کرد که اگه نشه نمیتونیم با هم باشیم

دیگه فهمیدم که عشق واقعی ابدی میشه

حتی بدون اینکه در کنار هم باشیم

حتی بدون لمس آغوشش

حتی اگه گلت تویه باغچه یکی دیگه باشه

حتی اگه ببینی یکی دیگه داره گلت رو بو میکنه

دیگه فهمیدم که اگه مجبور باشی باید اینو قبول کنی

باید بپذیری که این اتفاق بیفته

باید عاشق باشی و با عشق اینو درک کنی

باید عاشق باشی

عاشق بمونی

و زندگی کنی

 

/ 0 نظر / 29 بازدید