رویه دیگه سکه

چقدر سخته بعد از این همه سال

بفهمی که تو فقط واسه تلافی خیانت عشقش تویه زندگیش رقته بودی

فقط به خاطر اینکه خیانت عشقش رو تلافی کنه باهات دوست شده

بفهمی که همه این سالهایی که باهاش بودی

همه این سالهایی که در نبودنش خون گریه کردی

اون با عشقش بوده

وقتی باهات تماس میگرفته با اونم تماس میگرفته

وقتی تو داشتی از غمش میمردی

اون داشته با عشقش خوش میگذرونده

چقدر سخته وقتی اینارو از زبون خودش بعد از این همه سال بشنوی

وقتی بیاد و بهت بگه هیچکس تویه زندگیش اندازه تو دوستش نداشته

بیاد و بگه پشیمونه از کاراش ولی الان که اعتراف کرده وجدانش راحت شده

پس تکلیف دل تو چی میشه ؟؟؟ عمری که تباه شد چی میشه ؟؟؟؟

اون همه اشکی که براش ریختی ؟؟


برای کی ؟؟؟؟؟ به چه قیمتی ؟؟؟؟

ای کاش آدما اینقدر ظالم نبودن

ای کاش بهم میگفت عاشقه اونه و براش میمیره و من عشقش نیستم

ای کاش همون موقع میگفت یه روزی میخواد منو به هیچ بفروشه و بره

ای کاش میگفت که فقط اونو میخواد من براش یه زنگ تفریحم

ای کاش میگفت تو فقط یه بازیچه بودی

ای کاش اونقدر معرفت داشت که نمیذاشت عاشقش بشم

اون دید که من عشقم پاکه

فهمید که با اونی که عاشقشه چقدر فرق دارم

ولی بازم بهم هیچی نگفت

بازم به آینده امیدورام کرد

چقدر ساده بودم

نمیتونم خودمو ببخشم

به خاطر ظلمی که در حق خودم کردم

به خاطر خیانتی که به دلم کردم

دردی رو تویه دل خودم کاشتم که زندگیمو عوض کرد

که داغونم کرد

ولی اون که اینچیزارو نمیفهمید

ارزش خودمو واسه کسی خراب کردم که ارزشی نداشت

که لیاقتشو نداشت

غرورمو واسه کسی گذاشتم که براش هیچی مهم نبود

چقدر اشتباه کردم

تا دیروز هنوز عشقم بود ولی دیگه نیست

دیگه نمیتونم قبول کنم که یه همچین آدمی عشقم باشه

کسی که زندگیمو تباه کرد

نمیدونم باید ببخشم یا ......

خدا خودش میدونه چی باید بشه

این روزگار خیلی بالا و پایین داره  خیلی

/ 0 نظر / 11 بازدید