چرا؟؟؟؟

چرا نمیشه ؟؟؟

چرا نمیتونم؟؟؟

چرا نمیشه اون خاطراتشو فراموش کنم؟؟؟

چرا نمیتونم بهش فکر نکنم؟؟؟

چرا هنوزم دلم میخواد باشه؟؟؟

چرا این دلم ازش دل نمیکنه؟؟؟

بابا دیگه بسمه دیگه بریدم به خدا بریدم

آخه تا کی تا کجا؟؟؟

خداجون تمومش کن  تموم کن این همه غم و غصه رو


/ 0 نظر / 12 بازدید