روز خوب میاد ؟؟؟

نمیدونم این روزا نشونه برگشتن یه روز خوبه ؟؟؟؟

دوباره داریم با هم میریم و میایم ولی نه مثل قبل

هیچی مثل قبل نیست

احساس میکنم همه چی دروغه

انگار همه چی فقط یه تظاهره

یا شاید به خاطر یه عذاب وجدانه که دوباره پیشمه

نمیدونم دیگه چی راسته و چی دروغ

میترسم

میترسم بازم همه چی تموم بشه

بازم داغون بشم

هیچ وقت نتونستم دوستش نداشته باشم

حالا که تقریبا بازم با همیم ولی اون احساس روزای قشنگ با هم بودنو ندارم

شاید این رایبطه باید از اولم همینجوری میشد

یه دوستی عمیق و همیشگی

اما بدون هیچ توقعی

هیچ خواسته ای

شاید اینجوری برای هر دومون بهتره

خداجون خودت داری سرنوشتمو مینویسی

پس هوامو داشته باش

 

/ 0 نظر / 18 بازدید