چــــــــــــــــــــــرا نمیشه؟؟؟؟؟

چرا نمیتونم فراموش کنم؟؟

چرا نمیتونم بهش یک لحظه ام فکر نکنم؟؟؟

امشب تولدش بود

ای کاش پیشم بود ای کاش باهام بود که همه غصه هام یادم میرفت

فقط از خدا طلبش میکنم

شاید صدای منه بنده ناچیز گناهکارشو بشنوه

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تورو خدا برام دعا کنین

/ 1 نظر / 20 بازدید
سارا شکری

سلام رفیق بروزم با رقص بر مزار کورش کبیر بدرود[گل]