تنهای تنها

اینجا خیلی تنهام

اینجا میفهمم که تنهایی یعنی چی

وقتی تویه جمعی باشی

که همه شادن همه میخندن همه شور و شوغ دارن

ولی تو فقط نگاه میکنی

فقط تویه خاوت اتاقت باید بشنی و نگاه کنی

این خیلی سخته

و سخت ترش اینه که این تنهایی باعث میشه

همه خاطرات گذشته مرور بشه تویه ذهنت

بازم همه اون روزا زنده بشه

آدما بعضی وقتها یه اشتباهاتی میکنن

که بعدا به مرور جبران میشه و یادشون میره

من اگه اشتباه کردم ....

چرا نمیتونم فراموش کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با اینکه من مقصر نبودم

با اینکه اون خیانت کرد

چرا دارم افسوس اون عشق رو میخورم ؟؟؟

دلم براش تنگ شده

ولی بیشتر دلم برای اون عشق ناب اون عشق پاک تنگه

که وقتی میومد پیشم وقتی کنارم بود

هیچ غمی تویه دلم نبود

خوشبخترین آدم روی زمین

حس پرواز داشتم

دلم میخواسن از پیشم نره

الان فمر به اینکه اون تویه اون لحظه

داشته به یکی دیگه فکر میکرده

منو پیش دلم شرمنده میکنه

این برام سخته

اینه که داره عذابم میده

لعنت به این سادگی

لعنت به چشم و گوشی که به واسطه عشق کور و کر بشه

لعنت و 2 صد لعنت

/ 0 نظر / 19 بازدید