باید رفت

بعضی وقتا

با اینکه همه چیز داره خوب پیش میره

با اینکه خیلی از اون چیزایی که میخواستی داره درست میشه

ولی چون اون نیست

جون اون دیگه کنارت نیست

لحظاتت دیگه قشنگ نیست

حتی با اسنکه فهمیدی بهت خیانت کرده

حتی با اینکه فهمیدی لیاقت عشق تورو نداشته

ولی بازم دلت داره میسوزه

دلت میسوزه واسه روزایی که میتونستی داشته باشی

واسه روزایی که میتونستی این همه چیزایه خوبو در کنار اون داشته باشی

روزایی که میتونستی خوشبخت ترین آدم دنیا باشی

ولی دیگه اون نیست

دیگه هیچ کس نیست که بتونی مثل اون بهش دل ببندی

درسته اون بهت خیانت کرد

درسته در حقت بدی کرد

درسته بزرگترین غم دنیارو تویه دلت گذاشت

ولی همیشه آرزوت این بوده و هست و خواهد بود

که ای خدا چی میشد اون همونی بود که من میخواستم

ای خدا چی میشد عشقمون به سرانجام میرسید

ای خدا چرا از این همه آدم من ؟؟؟؟؟

خدا جون منکه صادق بودم

منکه نیتم خیر بود

من که از ته دل دوسش داشتم

چرا اینجوری شد؟؟؟؟

اینا رو تا آخر عمر از خودت میپرسی و هیچ وقت جوابی براشون نیست

باید رفت

باید از این همه درد خلاص شد

باید رفت و یه زندگی دیگه رو شروع کرد

ولی دیگه تنها

با آدمهای جدید

شاید غم دوری از اینجا غم نبودن عشقتو کمرنگ بکنه

شاید سختیهای اونجا درد دلتو بپوشونه

باید رفت باید رفت

/ 1 نظر / 13 بازدید

خدا جون منکه صادق بودم منکه نیتم خیر بود [سوال][دروغگو]