بازم تنهایی اومد

خیلی سخته به عشقت بگی برو

برو و با اون باش

چون اون میتونه خوشبختت بکنه

چون اون میتونه برات آینده بسازه

چقدر سخته

که دوباره تنها بشی

ولی ایندفعه فرق داره

این دفعه درد داره

دیگه اون آرامش قبل نیست

دیگه سخته ادامه دادن بدون اون

خیلی سخته خیلی

اونقدر که نمیشه گفت

/ 0 نظر / 30 بازدید