روزگار تکراری

وقتایی که گذروندیم رو باید بیشتر قدر میدونستیم

دیگه هیچ وقت روزای قبل تکرار نمیشه

هرچقدر هم که خوش باشیم بازم یه غمی تویه دلامون هست

الانم که با همیم بازم هر دومون غم داریم

بازم نمیتونیم مثل قبل باشیم

دیگه دلامون از هم فاصله گرفتن

ای کاش میشد زمان رو به عقب برگردونیم

شاید اصلا آشناییمون از اول اشتباه بود

ولی یه خوبی داشت

اینکه عاشق شدم

اینکه فهمیدم دوست داشتن واقعی یعنی چی

اینکه فهمیدم اگه یکی بشه همه دنیات چه حسی میتونی داشتی باشی

اینکه تونستم فقط یکی رو دوست داشته باشم با اینکه نبود

تونستم با یاد یکی زندگی کنم با اینکه نبود

ازین خوشحالم که عشقم پاک بود هست

شاید هیچ وقت بهش نرسم ولی عشقش رو تا ابد تویه دلم دارم

امیدوارم اونم خوشبخت باشه و شاد زندگی کنه

/ 0 نظر / 22 بازدید