روزگار غریب

فکر میکردی همه چیز درست شده ؟؟؟

فکر میکردی غمی که تویه دلت بوده بیرون رفته ؟؟؟

ولی اشتباه کردی

بازم با دلت بازی کردی

بازم تجربه گذشتتو ندیده گرفتی

بازم عاشق شدی

زودتر از اینکه بفهمی اونم عاشقت هست یا نه

و حالا فهمیدی که دیگه دیر شده

حالا میخوای با این دلت چکار کنی ؟؟؟

ایندفعه میخوای چجوری آرومش کنی ؟

نمیتونی

تلاش بیهوده نکن

باید درد بکشی

چون خودت خواستی اینجوری بشه

باید درد بکشی و تنها بمونی

این دیگه سرنوشتته

باید بسوزی و بسازی

 

/ 0 نظر / 26 بازدید