پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

روزگار غربت

  آنقدر غصه هایم زیاد استکه دلخوشیهایم را نمیبینمشاید دیگر دلی باقی نمانده که خوش باشدیا احساسی که خوشی را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید