اشک

       دیگه چشمام به خیس بودن عادت کردن

 

     اگه یه شب باروونی نباشن خوابشون نمیبره

 

    دیگه قلبمم یاد گرفته گریه کنه

 

    اونم دیگه روزای خوش یادش رفته

   

     چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   گریه

/ 0 نظر / 18 بازدید