اینم یه بازیه؟؟؟

نمیدونم دیگه به چی دلم خوش باشه

به اینکه بازم قراره ببینمت؟؟؟

اگه همه چی خرابتر از قبل بشه چی؟؟؟

با اینکه نمیدونم میخواد چی بشه ولی ازینکه میخوام ببینمش خیلی خوشحالم

احساس میکنم خیلی از سوء برداشت های قبل از بین رفته

الان شرایط خیلی عوض شده خیلی

نمیدونم اگه قرار باشه بازم این دوستی-عشق-رابطه یا هرچی که اسمشه

ادامه پیدا کنه باید چطور برخورد کنم

ولی دلم میخواد بازم باهاش باشم

امروز که ببینمش معلوم میشه چی قراره بشه
/ 0 نظر / 18 بازدید