تنها تر از دیروز

چقدر تنها تر شدم 

دیروز تنها بودم

ولی بیرون از خلوت خودم بعضی وقتها یه چند نفری بودن

الان دیگه هیچ کس نیست

تنهای تنها شدم

به خاطر کسی که حالا تنهام گذاشته

خیلی سخته به خاطر خودش بگی برو

خیلی سخته تنهای تنها باشی و بزار بره

چون میدونی همه خوشبختیش در گروی رفتنشه

خیلی سخته وقتی میگه میخوام بمونم بگی : نه من نمیخوامت

خیلی سخته سعی کنی از خودت متنفرش بکنی

خیلی سخته اشکهای دلتنگیشو ببینی و بغلش نکنی

که باور بکنه دیگه اون حس قبل رو بهش نداری

تا بتونه راحت زندگیشو بکنه

خیلی سخته روی دلت پاگذاشتن

خیلی سخته روزگارت رو بی اون سپری کنی

فقط امیدواری که خوشبخت بشه

به همه آرزوهایی که به خاطرش

رفت با اون ، برسه

بخشیدیش

ولی اینم میدونی که خودتم خیلی مقصر بودی

نباید تا این حد عشقت رو نشونت میدادی

که حالا اینجوری براش سخت باشه

الان دیگه زندگی برات بی رنگ شده

نمیدونی باید چجوری روزت رو شب بکنی

فقط داری زندگی میکنی

فقط نفس میکشی فقط نفس

 

/ 0 نظر / 26 بازدید