زندگی

زندگی شاید همیشه آغاز شدن باشه

امروز آغاز فردا پایان و بازهم فرایش آغاز

ای کاش که هر آغازی پایانی خوب داشته باشد

و هر پایانی خاطراتی خوش

دلم میخواد بخندم ولی میترسم

نمیدونم این آغاز پایان خوبی داره یا نه ؟؟؟؟؟

امیدوارم این دوباره آغاز زندگی روزگاری خوش را داشته باشد

/ 0 نظر / 20 بازدید