خاطرات

تازه فهمیدم که معنی این جمله چیه:

بی تو میشه زنده بود    زندگی نمیشه کرد

اینو میدونم که هیچ وقت از ذهنم نمیتونم بیرونت کنم

اصلا نمیدونم قبل از اینکه تو تویه زندگیم بیای چه آرزوهایی داشتم؟؟؟

از آینده چی میخواستم؟؟؟

ولی الان دیگه میدونم که آینده هرچی که باشه

دیگه فایده نداره چون تو نیستی

درسته دیگه به امید برگشتنت شبا تا صبح گریه نمیکنم

درسته دیگه فهمیدم که برنمیگردی

ولی بعضی وقتا دلم خیلی هواتو میکنه

دلم خیلی برات تنگ میشه

نمیدونم هیچ وقت فهمیدی چه احساسی بهت داشتم؟؟؟

یا اینکه الان میدونی من چه حالی دارم؟؟؟

این زمونه با من بد کرد خیلی بد

/ 0 نظر / 18 بازدید