عیبی نداره روزگار

 

       روزگارم دیگه با من قهر کرده 

       عیبی نداره روزگار همه رفتن توام برو که دیگه تنهای تنها بشم

       شاید این تنهایی برام بهتره

      شاید این شبایی که بیدارم به دادم برسه

      دیگه دارم کم کم به این غم و غصه ها عادت میکنم

                  خدایا کی میخوای تموم کنی که دارم کم میارم 

      

/ 0 نظر / 21 بازدید