تــــــــــــــــــنــــــــــــــــها شدم

خدایا دلم به یه چیز خوش بود که اونم ازم گرفتی

میدونم خودمم بی تقصیر نبودم ولی میشد که این اتفاق نیفته

آخه ایندل من تا کی باید درد و رنج داشته باشه

خیلی تنها شدم  خیلی

احساس میکنم دیگه دلی نیست که دلم به دلش خوش باشه

خیلی بده که آدم احساسا بکنه تویه غربته

دیگه تا ابد تنها میمونم دیگه نمیزارم دلم به دلی دل ببنده

دردایی که تویه این روزا دارم هیچ وقت نداشتم و دیگه دارم کم میارم دیگه برام داره همه این زندگی بی معنی میشه

/ 0 نظر / 24 بازدید