روزگار

نمیدونم این روزا کی میخواد آفتابی بشه؟

کی میخواد مثل قدیما قشنگ بشه؟

همیشه وقتی بزرگترا میگفتن خوش به حال قدیما  بی تفاوت بودم

ولی الان خودم باید بگم خوش به حال اون روزا

نمیدونم این عشق تا کی تویه سینمه و تا کی با یادش داغون میشم؟؟؟

فکر نمیکنم هیچ وقت بتونم فراموشش کنم

شاید مثل امروز هر لحظه یادش نباشم ولی میدونم وقتی هم که یادش بیفتم

مثل همین روزا داغون میشم و میریزم بهم

شاید عشق یعنی همین

یعنی غصه خوردن برای معشوقی که بهش نرسیدم

ولی هیچ وقت از اینکه عاشق شدم پشیمون نیستم

 

برای ماندگار شدن  گاه باید به قلب کسی رفت و گاه باید از قلب کسی......

/ 0 نظر / 18 بازدید