خــــــــــــیال خــــــــــــــــــــــــــــام

فکر میکردم بجای اون دردی که بهم دادی این بار هوامو داشتی و بهم یه امید تازه دادی ولی بازم اشتباه میکردم اینم فقط یه خیال بخام بود

میدونم که کسی به این دل دلبسته نمیشه چون اینقدر دلم داغونه که کسی نمیتونه بهش دل ببنده

اینم قسمت من بوده  منم دوست داشتم مثل خیلی ها روزای زندگیم لحظات خوبم داشت حتی خیلی کم ولی اینم ازم دریغ کردی خداجون  اما بازم امیدم به خودته خداجون

/ 0 نظر / 22 بازدید