اشک

این همه اشک و غم و غصه فقط به خاطر سادگیمه

ای کاش چشمم و گوشم باز بود و عشق دیوونم نمیکرد

ایکاش هیچ عشقی نبود

ای کاش دل نداشتم

امشب دیگه عشقم تویه سینم برای ابد حبس شد

خدایا دلمو آروم کن

دیگه اینجوری ادامه دادن برام سخته

انگار اشک و غم و غصه بامن تا ابد میمونن

دلم دیگه آروم نمیشه و این غم و غصه و درد تا ابد تویه دلم میمونه

ولی دیگه تا لحظه ای که زنده ام به هیچ کس دل نمیبندم

/ 0 نظر / 20 بازدید