# روزگار_غربت

روزگار غربت

  آنقدر غصه هایم زیاد استکه دلخوشیهایم را نمیبینمشاید دیگر دلی باقی نمانده که خوش باشدیا احساسی که خوشی را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید