# چرا؟؟؟؟

روزهای ابری

این روزها دلم خیلی میگیره نه برای کسی نه برای چیزی برای اینکه چرا هدفی ندارم چرا هنوز معلوم نیست به کجا دارم میرم بعضی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید

روزهای آخر

چرا حالا ؟؟؟؟ حالا که دیگه دلی برام نمونده چرا حالا برگشتی ؟؟؟؟ چرا حالا که دیگه عشقی نمونده برگشتی دیگه منی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

تا کی ؟؟؟؟؟؟

چرا هنوز رفتنتو باور نکردم؟؟؟؟ چرا؟؟؟ چرا هنوزم فکر میکنم میای؟؟؟؟ چرا هنوزم نتونستم بشم اون آدم قبلی؟؟؟ تاکی باید این روزارو تحمل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید

چرا؟؟؟؟

چرا نمیشه ؟؟؟ چرا نمیتونم؟؟؟ چرا نمیشه اون خاطراتشو فراموش کنم؟؟؟ چرا نمیتونم بهش فکر نکنم؟؟؟ چرا هنوزم دلم میخواد باشه؟؟؟ چرا این دلم ازش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

چــــــــــــــــــــــــــرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نمیدونم چرا؟؟؟ چرا هیچ وقت آرامش ندارم؟ چرا همیشه منتظر یه اتفاق بد هستم؟؟؟ انگار دیگه عادت کردم که با استرس زندگی کنم انگار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید