عشق کهنه

بعشی وقتا فقط دلم براش تنگ میشه

میدونم که دیگه هیچی مثل قبل نمیشه

میدونم که دیگه اون رویاهایی که باهاش تویه سرم بود ز بین رفته

میدونم که دیگه خودمم نمیتونم باهاش مثل قبل باشم

ولی وقتی میبینمش دلم براش بال بال میزنه

وقتی میبینمش دلم میخواد ازش چشم بر ندارم

نفهمید برام کی بود

نفهمید برام همه زندگی بود

نفهمید بدون اون تموم شدم

نفهمید اگه میموند دنیارو براش میاوردم

ولی نفهمید  نفهمید

وقتی فهمید که دیگه دلی برام نمونده

دیگه عشقش تویه دلم کهنه شده

دیگه دست روزگار من و اونو از هم جدا کرده

دیگه هر کاری هم کنیم نمیتونیم روزای قبل رو تکرار کنیم

دیگه همه چی تموم شده

فقط کنار هم هستیم مثل دو تا دوست معمولی

خیلی عذاب آوره که با کسی مثل دوست باشی که همه زندگیت بوده

و شایدم هست

ولی دیگه میدونی که نمیتونی بهش بگی

چون دیگه شرایط عوض شده

زندگی نامردی زیاد داره

منم خیلی از نامردیهاشو دیدم و چشیدم

ولی این درد از همه دردها دردناکتره

تنها امیدو گذر زمانه

امیدوارم که بتونم و بشه ........

/ 0 نظر / 21 بازدید