خدایا کمکم کن

  ای خدا من میدونم که دیگه راهی برای بازگشت به اون عشق نیست چون

      از اولم  این عشق اشتباه بود  فقط یه خواهشی ازت دارم اونم اینه که کمکم 

      کنی تا ازین وضعیت رها بشم بتونم درست تصمیم بگیرم    بتونم خودمو پیدا

  کنم   بتونم  بفهمم کی بودم و کی شدم     خیلی خسته شدم خیلی زندگی برام

     سخت شده  

 

                                         خدایا کمکم کن

/ 0 نظر / 24 بازدید