روزهای آخر

چرا حالا ؟؟؟؟

حالا که دیگه دلی برام نمونده

چرا حالا برگشتی ؟؟؟؟

چرا حالا که دیگه عشقی نمونده برگشتی

دیگه منی از من نمونده

دیگه هیچی قشنگ نسیت

حالا که دارم میرم جرا اومدی ؟؟؟؟

میخوام از خودم فرار کنم

چرا این چشمام باید همیشه خیس باشه ؟؟؟؟؟

چرا نمیتونم از خودم فرار کنم ؟؟؟؟

چرا غم عشقت اینقدر سنگینه ؟؟؟؟

دیگه راهی جلومون نیست که باهم توش قدم بزاریم

دیگه چیزی نمونده که باهم بسازیم

هر چی هست غم و اندوه و افسوسه

من میرم تا شاید برم از یادت

بدروود عشقم بدروود

/ 0 نظر / 12 بازدید